ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Lokata promocyjna

Lokata promocyjna

Załóż Promocyjną Lokatę w Banku Spółdzielczym w Tyczynie i zacznij realnie zarabiać!

 1. Lokata służy do przechowywania środków pieniężnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami.
 2. Lokata przeznaczona tylko dla nowych i obecnych środków.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 01.12.2022 r. do odwołania.
 4. Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach promocji oprocentowania jest wpłata lokaty w kwocie minimum 500,00 zł.
 5. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie oszczędnościowej lokaty terminowej „Lokata Promocyjna 6M” lub „Lokata Promocyjna 12 M”
 6. Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata Promocyjna 6M” – 4,50% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
  „Lokata Promocyjna 12M” – 5,50% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
 7. Okres trwania lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata Promocyjna 6M” – 6 miesięcy,
  „Lokata Promocyjna 12M” – 12 miesięcy.
 8. Lokata promocyjna jest nieodnawialna.
 9. Odsetki od lokaty promocyjnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
 10. Niedotrzymanie terminu promocyjnej lokaty skutkuje utratą prawa do odsetek.
 11. Jako potwierdzenie otwarcia Klient otrzymuje „Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej w złotych”