ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zmiany w regulaminach

Zmiany w regulaminach

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 lipca 2023r. będą obowiązywać nowe wersje:                                                                                                                            

  • Regulaminu kart kredytowych business;
  • Regulaminu kart kredytowych;
  • Regulaminu kart debetowych business
  • Regulaminu kart debetowych;

Zmiany dotyczą:

  1. Zwolnienia transakcji niskokwotowych realizowanych w Internecie, od obowiązku silnego uwierzytelnienia za pomocą 3D Secure (zmiana spowoduje ujednolicenie podejścia pomiędzy transakcjami realizowanymi w POSach i transakcjami internetowymi, które dotychczas nie były objęte zwolnieniem);
  2. Modyfikacji zapisów Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków w związku z podniesieniem przez organizacje płatnicze Mastercard i Visa limitów wypłat gotówkowych w ramach usługi cash back do 1000 PLN (dotychczasowy limit wynosił 300 i 500 zł) w ramach wypłaty gotówki na terminalu POS z kasy sklepu przy okazji płatności kartą za towary i usługi;
  3. Zostały dodane nowe powody wypowiedzenie umowy rachunku bankowego wynikające z przepisów prawa, w celu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, a także zmodyfikowaliśmy zapisy dotyczące braku możliwości realizacji przelewów otrzymanych w walucie PLN na inne rachunki walutowe;