ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Klienci Indywidualni

Rachunki
Lokaty
Kredyty
Karty płatnicze kredytowe

Rachunki

ROR Standard

to bezpieczna forma przechowywania pieniędzy i łatwy dostęp do środków finansowych...

Jest to bezpieczna forma przechowywania pieniędzy i łatwy dostęp do środków finansowych. Służy do gromadzenia środków pieniężnych z wynagrodzenia, renty, wpłat własnych i innych źródeł oraz przeprowadzania rozliczeń bezgotówkowych. Międzynarodowa karta Visa Classic Debetowa zapewnia łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, natomiast bankowość internetowa ułatwia pełną kontrolę nad finansami.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

ROR Senior

Z myślą o Emerytach i Rencistach przygotowaliśmy specjalną ofertę rachunku...

Nasz rachunek to nie tylko gwarancja bezpieczeństwa Państwa pieniędzy, to również brak opłat za otwarcie i prowadzenie rachunku. Międzynarodowa karta Visa Classic Debetowa zapewnia łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku, natomiast bankowość internetowa ułatwia pełną kontrolę nad finansami.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

ROR Student

Rachunek dla aktywnych Klientów, którzy przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęli naukę...

Rachunek dla aktywnych Klientów, którzy przed ukończeniem 25 roku życia rozpoczęli naukę w szkole policealnej lub uczelni wyższej. Łatwy i szybki dostęp do środków na rachunku umożliwia karta Visa Classic Debetowa i nowoczesna bankowość elektroniczna oraz płatności mobilne Google Pay.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

ROR Junior

Rachunek przeznaczony dla osób małoletnich w wieku od 6 do 18 lat...

Rachunek przeznaczony dla osób małoletnich w wieku od 6 do 18 lat. ROR Junior to:

 • poczucie bezpieczeństwa - dzięki stałemu dostępowi do rachunku dziecko nie nosi przy sobie większych kwot pieniędzy.
 • możliwość nabycia umiejętności samodzielnego dysponowania gotówką i oszczędzania
 • praktyczne poznawanie działania nowoczesnego systemu bankowego.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

RO Swobodna Gotówka

     Rachunek oszczędnościowy Swobodna Gotówka to wygodny oraz efektywny sposób...

Rachunek oszczędnościowy Swobodna Gotówka to wygodny oraz efektywny sposób pomnażania pieniędzy. Rachunek jest przeznaczony dla osób, które chcą mieć stały dostęp do swoich oszczędności, ale jednocześnie szukają produktu wysoko oprocentowanego.

Korzyści:

 • oprocentowanie uzależnione od salda na rachunku
 • brak opłaty za otwarcie
 • bezpłatne prowadzenie rachunku oraz jedna bezpłatna wypłata w miesiącu
 • swobodne wpłaty oraz wypłaty w dowolnej wysokości
 • odsetki kapitalizowane co miesiąc
 • bezpieczeństwo, które zapewnia ponad 100-letnia tradycja Banku oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

Rachunek walutowy

Idealne rachunek dla klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia w walutach...

Idealne rachunek dla klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych. Rachunek może być prowadzony w dolarach amerykańskich, w euro oraz w funtach brytyjskich.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

Rachunek a’VIsta

Rachunek oszczędnościowy a'Vista umożliwia efektywnie gromadzenie i kontrolę oszczędności.

Rachunek oszczędnościowy a'Vista umożliwia efektywnie gromadzenie i kontrolę oszczędności.

Korzyści:

 • możliwość otwarcia rachunku bez systematycznych dochodów i regularnego korzystania z konta,
 • swoboda dysponowania środkami,
 • kontrola gromadzonych oszczędności za pomocą książeczki,
 • wpłaty i wypłaty bez opłat,
 • bezpłatne założenie i prowadzenie rachunku.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego...  

Rachunek przeznaczony jest dla osoby fizycznej, która nie posiada innego rachunku płatniczego w PLN, prowadzonego przez bank lub SKOK na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, który umożliwia wykonywanie transakcji przewidzianych dla rachunku podstawowego.

Podstawowy Rachunek Płatniczy jest prowadzony w Banku jako konto indywidualne. Z Podstawowym Rachunkiem Płatniczym nie może być powiązany Kredyt w rachunku płatniczym. Do podstawowego Rachunku Płatniczego Bank wydaje jedną kartę debetową.

Podstawowy Rachunek Płatniczy prowadzony jest w PLN i umożliwia wyłącznie:

 1. dokonywanie wpłat środków pieniężnych na rachunek;
 2. dokonywanie wypłat gotówki z rachunku na terytorium państw członkowskich w bankomacie przy użyciu karty debetowej lub w placówce Banku w godzinach pracy placówki, lub przy użyciu terminala płatniczego i karty debetowej, jeżeli Posiadacz rachunku zawrze umowę o taką usługę i Bank będzie tę usługę oferować;
 3. wykonywanie transakcji płatniczych na terytorium państw członkowskich, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy prowadzony w Banku przez Posiadacza rachunku lub w innym banku poprzez:
  1. wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
  2. użycie karty debetowej,
  3. wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym zleceń stałych za pośrednictwem usługi bankowości elektronicznej,
  4. wykonywanie usług poleceń przelewu wewnętrznego polecenia przelewu SEPA i polecenia wypłaty na terytorium państw członkowskich.

Bank nie pobiera opłaty za:

 1. prowadzenie rachunku,
 2. wydanie karty,
 3. wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych krajowych transakcji płatniczych (tj. polecenia przelewu) zleconych przez konsumenta, w tym transfer środków pieniężnych przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
 4. wykonanie w ciągu miesiąca 5-ciu pierwszych transakcji płatniczych na rzecz konsumenta przy użyciu bankomatów lub wpłatomatów (tj. wpłaty lub wypłaty gotówki) nienależących do tego dostawcy znajdujących się na terytorium RP.

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym >>

Przenoszenie Rachunków

Wygodnie i szybko przeniesiemy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku...

Wygodnie i szybko przeniesiemy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowego z innego Banku do Banku Spółdzielczego w Tyczynie.

W Państwa imieniu dopełnimy wszelakich formalności związanych z zamknięciem starego rachunku, przelaniem zgromadzonych środków na nowy rachunek. Uruchomimy w Państwa imieniu także procedurę przeniesienia stałych zleceń i zleconych płatności, a także poleceń zapłat. Poinformujemy o nowym numerze rachunku wskazane przez Państwa podmioty, np. pracodawców czy ZUS.

Upoważnienie do przeniesienia rachunku płatniczego >>

Wniosek o przeniesienie rachunku płatniczego >>

Informacja dla Konsumenta o zasadach przenoszenia rachunków płatniczych >>

Lokaty

Lokata terminowa STANDARD

     Lokaty terminowe służą do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Nasze lokaty to właściwa forma oszczędzania dla tych...

Lokaty terminowe służą do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Nasze lokaty to właściwa forma oszczędzania dla tych, którzy oczekują pewnego i bezpiecznego zysku.

Bank Spółdzielczy w Tyczynie oferuje zróżnicowaną ofertę lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu. Depozyty mogą być powierzane na okresy: 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 miesięcy.

Lokaty mogą być również przyjmowane na okresy indywidualne - negocjowane, indywidualnym uzgodnieniom może podlegać również ich oprocentowanie.

Korzyści:

 • wybór dogodnego dla Klienta terminu oszczędzania
 • automatyczna odnawialność lokat
 • minimalna kwota depozytu 500,00 zł
 • możliwość zapisu na wypadek śmierci
 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Lokata przez internet

Szanujemy Twój czas, bo przecież czas to pieniądz! Klienci naszego Banku, korzystający z usługi Bankowości elektronicznej...

Szanujemy Twój czas, bo przecież czas to pieniądz! Klienci naszego Banku, korzystający z usługi Bankowości elektronicznej mogą zakładać przez Internet

Oszczędzaj na naszej lokacie internetowej: bez zbędnych formalności, bez wychodzenia z domu. Szybko, efektywnie, ale i bezpiecznie!

Kredyty

Kredyt w ROR

     Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym może być udzielany osobom...

Kredyt w rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowym może być udzielany osobom, które posiadają w Banku Spółdzielczym w Tyczynie Rachunek Oszczędnościowo - Rozliczeniowy przez okres minimum 3 miesięcy oraz regularnie przekazują na ten rachunek swoje dochody m.in. z tytułu zatrudnienia, renty lub emerytury.Kredyt przeznaczony jest na dowolny cel w formie odnawialnej linii kredytowej.

Korzyści:

 • minimalna kwota kredytu 600,00 zł
 • na okres jednego roku, z automatycznym odnowieniem
 • maksymalna kwota kredytu uzależniona jest od zdolności kredytowej wnioskodawcy oraz wysokości wpływów na rachunek.
 • elastyczna spłata kredytu z bieżących wpływów na rachunek

Wniosek o udzielenie kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Kredyt Bezpieczny Parasol

Bezpieczny kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem na życie przeznaczony na sfinansowanie...

Bezpieczny kredyt gotówkowy z ubezpieczeniem na życie przeznaczony na sfinansowanie dowolnych potrzeb.

Korzyści:

 • na dowolny cel
 • bez poręczenia
 • z ubezpieczeniem na życie
 • do kwoty 40.000 zł
 • na okres od 1 – 24 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • minimum formalności
 • stałe oprocentowanie
 • korzystne warunki dla posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Kalkulator kredytu

Kredyt Szybka Gotówka

     Kredyt gotówkowy przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych...

Kredyt gotówkowy przeznaczony na finansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych lub spłatę innych kredytów z wyłączeniem spłaty kredytów zabezpieczonych hipotecznie.

Korzyści:

 • na dowolny cel
 • do kwoty 100.000 zł
 • na okres od 1 – 60 miesięcy
 • szybka decyzja kredytowa
 • minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • korzystne warunki dla posiadaczy Rachunków Oszczędnościowo - Rozliczeniowych

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Informacje o poręczycielach >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Kalkulator kredytu

Kredyt Mieszkaniowy

Kredyt zabezpieczony hipotecznie z przeznaczeniem na zakup działki, lokalu mieszkalnego...

Kredyt zabezpieczony hipotecznie z przeznaczeniem na zakup działki, lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, wykup mieszkania komunalnego, remont i budownictwo mieszkaniowe, na refinansowanie nakładów mieszkaniowych oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów mieszkaniowych.

Korzyści:

 • długi okres kredytowania – nawet do 25 lat
 • kredyt do 80% kosztów realizacji przedsięwzięcia
 • atrakcyjne oprocentowanie,
 • możliwość karencji w spłacie
 • dogodne warunki spłaty kredytu – możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • możliwość wyboru okresowo stałej stopy procentowej

Uwaga! Klient może zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Szczegóły w placówkach Banku.

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Kalkulator kredytu

Kredyt EKOlogiczny

Chcesz zmniejszyć koszty eksploatacji swojego domu, docieplić budynek, wymienić stary piec lub kupić sprzęt AGD +++

Kredyt EKOlogiczny to nasza propozycja dla Klientów poszukujących wygodnej metody finansowania przedsięwzięć na zakup oraz instalację towarów i urządzeń ekologicznych.

Korzyści:

 • minimum 60% kwoty na cele ekologiczne
 • 40% kwoty na dowolny cel
 • bez poręczenia
 • z ubezpieczeniem
 • do kwoty 100.000 zł
 • na okres do 8 lat
 • szybka decyzja kredytowa
 • minimum formalności
 • oprocentowanie zmienne – (WIBOR 3M + marża 3,5 p.p.)

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Uniwersalny Kredyt Hipoteczny

Kredyt zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel. Nie wymaga udokumentowania...

Kredyt zabezpieczony hipotecznie na dowolny cel. Nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

Korzyści:

 • długi okres kredytowania – nawet do 20 lat
 • kwota kredytu do 60% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem
 • dogodny sposób wypłaty kredytu – środki przelewane są w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, na wskazane przez Kredytobiorcę rachunek
 • dogodne warunki spłaty kredytu – możliwość wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez dodatkowych kosztów
 • możliwość wyboru okresowo stałej stopy procentowej

Uwaga! Klient może zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Szczegóły w placówkach Banku.

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Kalkulator kredytu

Kredyt Konsolidacyjny

Proponujemy Państwu wyjątkową ofertę kredytu konsolidacyjnego, który pozwala na...

Proponujemy Państwu wyjątkową ofertę kredytu konsolidacyjnego, który pozwala na uzyskanie środków potrzebnych do spłaty innych zobowiązań. Podstawowym atutem naszego kredytu jest zamiana kilku kredytów na jeden, długoterminowy o niższym oprocentowaniu.

Korzyści:

 • kredyt dostosujemy do Państwa możliwości (spłata kredytu rozłożona nawet na 20 lat)
 • jeden kredyt zamiast wielu
 • niskie oprocentowanie i prowizje
 • bez zbędnych formalności
 • dodatkowa gotówka na dowolny cel
 • możliwość wyboru okresowo stałej stopy procentowej

Uwaga! Klient może zmienić oprocentowanie kredytu ze zmiennej stopy procentowej na okresowo stałą stopę procentową. Szczegóły w placówkach Banku

Wniosek o udzielenie Kredytu >>

Zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości wynagrodzenia >>

Karty płatnicze / kredytowe

Karta płatnicza Visa Classic Debetowa

Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego może otrzymać...

Każdy posiadacz rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego może otrzymać międzynarodową kartę płatniczą Visa Classic Debetowa, która umożliwia wypłatę gotówki bez prowizji w sieci bankomatów w całym kraju.

Karty umożliwiają również dokonywanie zakupów bez żadnych prowizji w punktach handlowo - usługowych na całym świecie oznaczonych emblematem VISA.

Korzyści z posiadania karty płatniczej:

 • wydanie karty - bez opłat
 • wypłaty gotówki bez prowizji w sieci bankomatów w całej Polsce
 • płatności bezgotówkowe za towary i usługi w placówkach oznaczonych logo VISA na całym świecie
 • stały dostęp do gotówki,
 • możliwość sprawdzania stanu konta,
 • możliwość korzystania ze środków w ramach przyznanego kredytu w ROR.
 • możliwość korzystania z usługi CASHBACK

Jeżeli karta płatnicza zostanie utracona (zagubiona, bądź ukradziona) należy niezwłocznie zgłosić ten fakt:

 • telefonicznie pod numerem: 86 215 50 50, 828 828 828
 • w dowolnym centrum Visa,
 • osobiście lub telefonicznie w Banku, który wydał kartę
 • osobiście w dowolnej jednostce Banku wydającej karty VISA lub innym Banku uczestniczącym w systemie VISA, co jest równoznaczne z zastrzeżeniem karty do końca okresu jej ważności.

Telefoniczne zgłoszenie utraty karty, Użytkownik karty ma obowiązek potwierdzić pisemnie w placówce Banku, która wydała kartę, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zgłoszenia.

Wniosek o wydanie karty >>

Karta kredytowa Visa Credit

Karta Visa Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych...

Karta Visa Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności. Karta daje możliwość:

 • bezpłatnego użytkowania, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków
 • limit kredytowy od 1000 do 20 000 PLN
 • komfort - możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt – dla transakcji bezgotówkowych, na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
 • dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • dokonywania transakcji w Internecie

Wniosek o wydanie karty >>

Karta Visa Credit Gold  

To produkt dla wymagających Klientów, którzy chcą mieć pewność, że mogą pokryć...

To produkt dla wymagających Klientów, którzy chcą mieć pewność, że mogą pokryć nawet najbardziej niespodziewane wydatki, oraz chcą ponosić niewielkie koszty związane z obsługą karty kredytowej.

Dzięki karcie zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków
 • limit kredytowy od 5000 do 50 000 PLN
 • komfort - możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie

Wniosek o wydanie karty >>

Inne usługi

Usługa Cash Back

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za...

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo – usługowych. W ramach tej usługi można jednorazowo wypłacić do 300 zł, niezależnie od wysokości kwoty, jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Zalety usługi Cashback:

 • wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
 • większy dostęp do swoich pieniędzy poprzez sieć punktów handlowo - usługowych, w których można wypłacać gotówkę
 • oszczędność czasu – w jednym miejscu dokonuje się zakup oraz wypłatę potrzebnych środków.

Google Pay

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android... 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android w milionach miejsc – w Internecie, sklepach stacjonarnych i nie tylko. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz podczas płacenia, a także zabezpiecza Twoje dane. Możesz też zarządzać swoim kontem w dowolnym miejscu – w Internecie lub aplikacji.

Jak korzystać z Google Pay >>

Bankowość elektroniczna

Jest to nowoczesna i bezpieczna usługa umożliwiająca dostęp do środków finansowych...

Jest to nowoczesna i bezpieczna usługa umożliwiająca dostęp do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym za pośrednictwem Internetu. Usługa zbudowana jest w oparciu o najnowsze technologie, pozwala to na korzystanie z bankowości elektronicznej również na urządzeniach mobilnych (np. tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Korzystanie z bankowości elektronicznej jest bardzo łatwe i możliwe z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę.

Klient ma możliwość wyboru metody dostępu i autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej:

 • mToken MAA - najnowocześniejsza metoda autoryzacji dyspozycji Klienta. Za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej można zatwierdzić lub odrzucić autoryzację.
 • hasło maskowalne - służy do identyfikacji Klienta. Do autoryzacji przelewów wykorzystywane są kody przekazywane Klientom za pomocą SMS.

Instrukcja obsługi nowego systemu CUI Internet Detaliczny

Instrukcja obsługi mTokena MAA

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Specyfikacja działania metod autentykacji i autoryzacji w CUI od 14.09.2019 r.

 

Miniaplikacja Wnioski (Twoje sprawy)

Bank Spółdzielczy w Tyczynie rozszerzył funkcjonalność systemu bankowości internetowej...

Bank Spółdzielczy w Tyczynie rozszerzył funkcjonalność systemu bankowości internetowej i umożliwił Klientom zdalną realizację wielu spraw, z którymi dotychczas trzeba było udać się osobiście do placówki banku. Wnioski cyfrowe umożliwią naszym klientom:

a.1. Zmiana limitów karty;

a.2. Aktywacja karty płatniczej;

a.3. Zmiana sposobu dostarczenia wyciągu;

a.4. Wniosek o odroczenie spłat rat kredytowych;

a.5. Zmiana danych osobowych;

a.6. Zablokowanie/ cofniecie dostępu użytkownika do usług bankowości elektronicznej przez posiadacza rachunku;

a.7. Dodatkowy inny wniosek z załącznikiem;

a.8. Dokonanie/ odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości;

a.9. Zmiana środka dostępu.

Przewodnik Jak złożyć wniosek w systemie bankowości elektronicznej >>

Zlecenia płatnicze

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających...

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających się płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone (stałe) kwoty. Można w ten sposób regulować należności za abonament radiowo-telewizyjny, czynsz, czesne i in. Klient posiadający rachunek bieżący i pomocniczy może skorzystać z dwóch rodzajów zleceń płatniczych: jednorazowych lub stałych.

Zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na koncie, należy jedynie pamiętać, aby w terminie płatności na rachunku znajdowały się środki wystarczające na pokrycie należności.

Korzyści:

 • szybkie i proste złożenie lub rezygnacja ze zlecenia stałego i jednorazowego
 • w celu uregulowania opłat nie są konieczne wizyty w Banku
 • to Bank pamięta o terminach płatności rachunków.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających...

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości. Aby korzystać z polecenia zapłaty, Klient udziela wierzycielowi, czyli wystawcy faktury, dyspozycję pobierania z rachunku bankowego należności i przekazywania ich na rachunek wierzyciela.

Dzięki temu dłużnik, czyli odbiorca usługi, nie musi pamiętać o terminie dokonania przelewu w banku lub na poczcie – to wierzyciel inicjuje transakcję dokładnie w dniu płatności, a opłaty regulowane są przez bank. Jednocześnie Klient korzystający z polecenia zapłaty posiada pełny dostęp do informacji o wydatkach ponoszonych z tytułu realizowanych w ten sposób należności.

Polecenie zapłaty może służyć m.in. opłacaniu rachunków za energię elektryczną czy gaz, składek ubezpieczenia, rat kredytów.

Moje ID

 Skorzystanie z mojeID pozwala na wygodne założenie Profilu Zaufanego bez wychodzenia z domu lub korzystania z usług banku komercyjnego. Możliwość korzystania z wielu e-usług przez Internet będzie nie tylko wygodne, ale i bezpieczne.

MojeID służy do zdalnego potwierdzania tożsamości. Pozwala na bezpieczną weryfikację danych klienta za pomocą bankowości internetowej. Przekazanie danych każdorazowo wymaga akceptacji. Dzięki mojeID można wygodnie korzystać z komercyjnych oraz publicznych usług dostępnych online.

MojeID to rozwiązanie, które bardzo ułatwia życie. Za pomocą kilku kliknięć pozwala w bezpieczny sposób na weryfikację tożsamości, bez konieczności wstawania z kanapy, w zaciszu domu, na dowolnym urządzeniu i w dogodnym czasie.

Regulamin usługi

MojeID w pytaniach i odpowiedziach

BLIK

BLIK to popularny sposób płatności dostępny w aplikacji mobilnej BSGo. Do płatności BLIKIEM nie potrzebujesz karty płatniczej ani portfela. Wystarczy telefon z dostępem do Internetu i aplikacja BSGo.

Dzięki usłudze BLIK możesz:

 • szybko, prosto i bezpiecznie płacić w sklepach internetowych, stacjonarnych oraz w punktach usługowych bez konieczności podawania jakichkolwiek danych – wystarczy, że w aplikacji BSGo wygenerujesz kod BLIK, po czym zatwierdzisz za jej pośrednictwem transakcję,
 • wypłacać gotówkę w bankomatach bez użycia karty płatniczej,
 • dokonać przelewu na telefon.
 • Express Elixir

  Dzięki przelewom natychmiastowym środki przekazywane są na rachunki w innych bankach krajowych nawet w ciągu kilku sekund, przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa przeprowadzanej transakcji.

  Dlaczego warto skorzystać z systemu Express Elixir:

 • dostępność – przelew natychmiastowy Express Elixir jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku,
 • szybkość – przelew Express Elixir wykonywany jest natychmiast – większość transakcji realizowana jest w czasie kilku sekund, dlatego jest to optymalne rozwiązanie w sytuacji, gdy liczy się czas dotarcia pieniędzy do odbiorcy,
 • wygoda – wystarczy zalogować się do swojego konta przez system bankowości elektronicznej lub aplikację mobilną banku i dokonać płatności,
 • bezpieczeństwo – Express Elixir obsługuje KIR, czyli instytucja, która od 30 lat odpowiada za prawidłowy przebieg rozliczeń pomiędzy bankami w Polsce.