ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Ubezpieczenia

Wsparcie ubezpieczeniowe dla Klientów naszego Banku zapewnia Dom Brokerski Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.

Broker, działając w Państwa interesie zapewni:

  • pomoc w wynegocjowaniu najkorzystniejszych warunków ubezpieczeń (w szczególności ubezpieczeń: na życie, mienia, odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczeń finansowych, komunikacyjnych, transportowych, ryzyk specjalistycznych)
  • opiekę nad realizacją umowy ubezpieczenia, w czasie jej trwania,
  • pomoc w relacjach z zakładem ubezpieczeń, gdy wystąpi szkoda i będziecie Państwo oczekiwali szybkiego zakończenia postępowania likwidacyjnego i wypłaty odszkodowania. 

Za świadczone usługi Spółka nie będzie od Państwa pobierała żadnych opłat bądź prowizji.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani uzyskaniem dodatkowych informacji prosimy o kontakt z naszymi pracownikami bądź telefonicznie lub mailowo bezpośrednio
z Domem Brokerskim Bankowości Spółdzielczej Sp. z o.o.

Informacje na temat Spółki znajdziecie Państwo także na stronie internetowej  http://www.brokerbs.pl/