ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Klienci Biznesowi

Rachunki
Lokaty
Kredyty
Karty płatnicze / kredytowe

Rachunki

Rachunek bieżący

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku...

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku i prowadzenia rozliczeń związanych z jego działalnością. Pozwala na swobodne korzystanie ze zgromadzonych środków pieniężnych, dzięki niemu istnieje możliwość dokonywania rozliczeń gotówkowych (wpłaty i wypłaty) oraz bezgotókowych (polecenie przelewu i polecenie zapłaty).

Rachunek przeznaczony dla podmiotów niefinansowych prowadzących działalność gospodarczą oraz jednostek budżetowych i samorządowych a także organizacji społecznych, politycznych, zawodowych, fundacji i stowarzyszeń.

Korzyści:

 • realizacja wszelkich płatności do wysokości salda
 • łatwość i wygoda realizacji stałych płatności w ramach złożonych zleceń stałych
 • stały dostęp do informacji (także dyspozycja telefoniczna) o rachunku Klienta
 • szybkość i bezpieczeństwo dokonywania operacji bankowych
 • możliwość uzyskania kredytu w rachunku bieżącym
 • możliwość wypłaty gotówki z bankomatów kartami Visa Business Debetowa
 • dostęp do usługi bankowość elektronicznej
 • możliwość otwarcia rachunku pomocniczego
 • dostęp do wrzutni nocnej

Rachunek pomocniczy

Wygodny rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku...

Wygodny rachunek pomocniczy służy do dokonywania przez posiadacza rachunku innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub do generowania środków z przeznaczeniem na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń. W ramach tego rachunku, Klient może korzystać z wielu usług dodatkowych, które oferowane są przez Bank.

Rachunek walutowy

Idealne rachunek dla Klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia...

Idealne rachunek dla Klientów gromadzących środki i przeprowadzających rozliczenia w walutach wymienialnych. Rachunek może być prowadzony w dolarach amerykańskich, w euro oraz w funtach brytyjskich.

Rachunek bieżący dla Rolników

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania...

Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych i przeprowadzania rozliczeń związanych z prowadzeniem działalności rolniczej.

Korzyści z posiadania rachunku rolniczego w Banku Spółdzielczym w Tyczynie:

 • realizacja przelewów w systemie Elixir,
 • swoboda dysponowania środkami na rachunku,
 • bezpieczeństwo dokonywanych transakcji,
 • regulowanie płatności w formie zleceń stałych lub polecenia zapłaty,
 • możliwość ustanowienia pełnomocników,
 • możliwość zaciągnięcia kredytu rolniczego z atrakcyjnym oprocentowaniem,
 • szybkość i sprawność przeprowadzanych rozliczeń.

Lokaty

Lokaty terminowe

Służą do gromadzenia środków pieniężnych przez osoby fizyczne. Nasze lokaty to właściwa forma oszczędzania dla tych, którzy oczekują pewnego i bezpiecznego zysku. Bank Spółdzielczy w Tyczynie oferuje zróżnicowaną ofertę lokat terminowych o zmiennym oprocentowaniu.
Depozyty mogą być powierzane na okresy: 4, 7, 14, 21 dni oraz 1, 2, 3, 6, 9, 12, 24 miesięcy.

Korzyści:

 • wybór dogodnego dla Klienta terminu oszczędzania,
 • automatyczna odnawialność lokat,
 • minimalna kwota depozytu 500,00 zł,
 • możliwość zapisu na wypadek śmierci,
 • bezpieczeństwo przechowywania środków pieniężnych - gwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 

Kredyty

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym...

Kredyt w rachunku bieżącym jest krótkoterminowym kredytem obrotowym, przyznawanym w złotych, a przeznaczonym na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, bez określania w umowie terminów i kwot wykorzystania. Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter odnawialny, tzn. każda spłata części lub całości wykorzystanego kredytu odnawia wysokość limitu o dokonaną spłatę i daje możliwość wielokrotnego wykorzystywania środków aż do wygaśnięcia umowy kredytowej.

Korzyści:

 • dodatkowe finansowanie bieżących potrzeb wynikających z działalności gospodarczej
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania kredytu w okresie trwania umowy bez konieczności jego spłaty
 • łatwy dostęp do środków finansowych w sytuacji przejściowego braku środków własnych
 • możliwość wykorzystania środków kredytu w miarę potrzeby bez umownych terminów wypłaty i spłaty kredytu
 • automatyczna spłata zadłużenia z każdego wpływu na rachunek

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących...  

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb związanych z działalnością gospodarczą Kredytobiorcy. Przedmiotem kredytu obrotowego mogą być wszelkie przedsięwzięcia podejmowane w obrocie gospodarczym lub życiu publicznym.

Korzyści:

 • pozwala na sfinansowanie bieżących potrzeb przedsiębiorstwa lub bieżących płatności - tak, aby zachować płynność i ciągłość w prowadzonej działalności
 • daje możliwość uzyskania dodatkowego źródła finansowania bieżącej działalności gospodarczej
 • kredyt dopasowany do indywidualnego charakteru prowadzonej działalności gospodarczej

Kredyt rewolwingowy

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie...

Kredyt rewolwingowy jest rodzajem kredytu obrotowego przeznaczonego na finansowanie bieżących potrzeb wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej Kredytobiorcy. Wykorzystanie kredytu rewolwingowego następuje w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji Kredytobiorcy przelania części lub całości kredytu na wskazany rachunek, na podstawie przedstawionych w Banku dokumentów potwierdzających celowość wykorzystania kredytu.

Korzyści:

 • elastyczne warunki funkcjonowania kredytu, spłacona kwota kredytu staje się ponowie dostępna
 • wsparcie w zapewnieniu płynności firmy
 • terminy spłat dopasowane do cyklu obrotowego działalności firmy
 • indywidualne ustalane zabezpieczenia spłaty kredytu

Kredyt inwestycyjny

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych...

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Korzyści:

 • warunki kredytu dostosowane do indywidualnego charakteru realizowanej inwestycji
 • stabilne źródło finansowania działalności inwestycyjnej
 • długi okres kredytowania
 • atrakcyjne warunki cenowe
 • możliwa karencja w spłacie

Kredytowa Linia Hipoteczna

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie...

Kredytowa Linia Hipoteczna to długoterminowy kredyt zabezpieczony hipotecznie. Kredyt może być przeznaczony na finansowanie dowolnego celu, związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę zobowiązań finansowych zaciągniętych w Banku lub innych bankach i towarzystwach leasingowych.

Korzyści:

 • kredyt na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością
 • minimum formalności dla Klienta
 • wysoką kwotę kredytu – aż do 1 000 000 zł
 • długi okres kredytowania – do 10 lat
 • przejrzyste zasady zabezpieczenia spłaty kredytu – hipoteka na nieruchomości należącej do kredytobiorcy
 • brak wymogu udziału własnego

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny - przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy posiadając...

Kredyt technologiczny - przeznaczony jest dla tych klientów Banku, którzy posiadając status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa, będą realizować inwestycję technologiczną i będą ubiegać się o dotację w formie premii technologicznej przyznawanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Korzyści:

 • możliwość uzyskania bezzwrotnej premii technologicznej z BGK w wysokości do 6 mln złotych
 • długi okres ważności promesy kredytu technologicznego do 9 miesięcy
 • możliwość sfinansowania do 75% wartości przedsięwzięcia
 • długi okres kredytowania do 15 lat
 • możliwość niepobierania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu

Gwarancje bankowe

Gwarancja bankowa może obejmować spłatę kredytu, zapłatę za towar lub usługę...

Gwarancja bankowa może obejmować spłatę kredytu, zapłatę za towar lub usługę, dobre wykonanie kontraktu, zwrot zaliczki itp. Gwarancja to zobowiązanie banku podejmowane na zlecenie klienta, do wypłacenia osobie uprawnionej określonej w gwarancji kwoty, na żądanie beneficjenta przedłożone w banku, w sytuacji, kiedy zleceniodawca gwarancji nie wykonał zobowiązań zabezpieczonych gwarancją.

Korzyści:

 • pewne i dogodne zabezpieczenie różnorodnych wzajemnych zobowiązań i wierzytelności partnerów handlowych
 • zobowiązanie banku gwaranta jest niezależne od ważności i skutków prawnych kontraktu zawartego pomiędzy Zleceniodawcą i Beneficjentem gwarancji bankowej
 • korzystając z gwarancji można równocześnie uniknąć blokowania własnych środków gotówkowych, które mogłyby być zatrzymane, jako kaucja lub depozyt zabezpieczający

Karty płatnicze / kredytowe

Karta płatnicza Visa Business Debetowa

Karta Visa Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza...

Karta Visa Business Debetowa to międzynarodowa karta płatnicza. Jest ona wygodnym, nowoczesnym i bezpiecznym środkiem płatniczym. Przy pomocy tej karty można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w kraju i zagranicą do wysokości środków na rachunku. Można nią dokonywać również płatności w placówkach handlowo - usługowych, min: sklepach, stacjach paliw, itp

Karta kredytowa Visa Business Credit

Karta Visa Business Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania...

Karta Visa Business Credit to nowoczesny, wygodny i bezpieczny sposób dokonywania codziennych płatności.

Karta daje możliwość:

 • bezpłatnego użytkowania, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków
 • limit kredytowy do 20 000 PLN
 • komfort – możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt – dla transakcji bezgotówkowych, na spłatę zadłużenia masz nawet 51 dni bez odsetek
 • dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • dokonywania transakcji w Internecie

Karta Visa Business Credit Gold

To produkt dla wymagających Klientów, którzy chcą mieć pewność...

Jest to produkt dla wymagających Klientów, którzy chcą mieć pewność, że mogą pokryć nawet najbardziej niespodziewane wydatki, oraz chcą ponosić niewielkie koszty związane z obsługą karty kredytowej.

Dzięki karcie zyskujesz:

 • możliwość bezpłatnego użytkowania, pod warunkiem aktywnego z niej korzystania
 • możliwość pokrycia bieżących, nieprzewidzianych wydatków
 • limit kredytowy do 50 000 PLN
 • komfort –możliwość dokonywania krajowych transakcji bezgotówkowych bez ponoszenia dodatkowych opłat
 • darmowy kredyt - dla transakcji bezgotówkowych, na spłatę zadłużenia masz nawet 56 dni bez odsetek
 • możliwość dokonywania przelewów z karty kredytowej
 • bezpłatną usługę automatycznej spłaty zadłużenia karty
 • możliwość dokonywania transakcji w Internecie

Inne usługi

Usługa Cash Back

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za...

Cashback to nowoczesna usługa, dzięki której można wypłacać gotówkę przy okazji płacenia za zakupy kartami debetowymi w oznaczonych punktach handlowo – usługowych. W ramach tej usługi można jednorazowo wypłacić do 300 zł, niezależnie od wysokości kwoty, jaką zapłaci się za zakupy. Warunkiem wypłaty jest jednoczesne dokonanie płatności bezgotówkowej – nie jest możliwa sama wypłata gotówki.

Zalety usługi Cashback:

 • wygodny sposób na wypłatę gotówki z rachunku bankowego bez konieczności szukania bankomatu,
 • większy dostęp do swoich pieniędzy poprzez sieć punktów handlowo - usługowych, w których można wypłacać gotówkę
 • oszczędność czasu – w jednym miejscu dokonuje się zakup oraz wypłatę potrzebnych środków.

Google Pay

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android... 

Google Pay to szybki i prosty sposób płacenia telefonem z systemem Android w milionach miejsc – w Internecie, sklepach stacjonarnych i nie tylko. Zapewnia wszystko, czego potrzebujesz podczas płacenia, a także zabezpiecza Twoje dane. Możesz też zarządzać swoim kontem w dowolnym miejscu – w Internecie lub aplikacji.

Jak korzystać z Google Pay >>

Bankowość elektroniczna

Jest to nowoczesna i bezpieczna usługa umożliwiająca dostęp do środków finansowych...

Jest to nowoczesna i bezpieczna usługa umożliwiająca dostęp do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym za pośrednictwem Internetu. Usługa zbudowana jest w oparciu o najnowsze technologie, pozwala to na korzystanie z bankowości elektronicznej również na urządzeniach mobilnych (np. tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Korzystanie z bankowości elektronicznej jest bardzo łatwe i możliwe z dowolnego miejsca na świecie przez 24 godziny na dobę.

Klient ma możliwość wyboru metody dostępu i autoryzacji w systemie bankowości elektronicznej:

 • mToken MAA - najnowocześniejsza metoda autoryzacji dyspozycji Klienta. Za pomocą jednego kliknięcia w aplikacji mobilnej można zatwierdzić lub odrzucić autoryzację.
 • hasło maskowalne - służy do identyfikacji Klienta. Do autoryzacji przelewów wykorzystywane są kody przekazywane Klientom za pomocą SMS.

Instrukcja obsługi nowego systemu CUI Internet Detaliczny

Instrukcja obsługi mTokena MAA

Konfiguracja przeglądarek internetowych

Specyfikacja działania metod autentykacji i autoryzacji w CUI od 14.09.2019 r.

 

Terminale płatnicze

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nowy produkt - terminal płatniczy POS...

Do dyspozycji naszych Klientów oddajemy nowy produkt - terminal płatniczy POS. Urządzenie akceptuje wszystkie rodzaje kart (także nowe karty zbliżeniowe). Terminal posiada również popularną funkcję Cash Back umożliwiającą wypłacanie do 200 zł przy okazji płatności kartą za zakupy i usługi.

Terminal płatniczy to wyłącznie korzyści dla Twojej Firmy:

 • więcej klientów
 • wzrost obrotów
 • zwiększenie konkurencyjności
 • bezpieczeństwo i oszczędności spowodowane obrotem bezgotówkowym
 • przyśpieszenie obsługi klientów, dzięki możliwości płatności zbliżeniowych
 • dodatkowe usługi dla klientów (Cash back - wypłata gotówki)
 • niezależne łącze telekomunikacyjne GPRS
 • terminowy przelew środków na rachunek obsługiwany przez Twój Bank Spółdzielczy.

Zlecenia płatnicze

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających...

Stałe zlecenie płatnicze polega na powierzeniu bankowi wykonywania powtarzających się płatności, dokonywanych w określonych terminach i na określone (stałe) kwoty. Można w ten sposób regulować należności za abonament radiowo-telewizyjny, czynsz, czesne i in. Klient posiadający rachunek bieżący i pomocniczy może skorzystać z dwóch rodzajów zleceń płatniczych: jednorazowych lub stałych.

Zlecenia stałe i jednorazowe można realizować na dowolny rachunek bankowy w Polsce ze środków zgromadzonych na koncie, należy jedynie pamiętać, aby w terminie płatności na rachunku znajdowały się środki wystarczające na pokrycie należności.

Korzyści:

 • szybkie i proste złożenie lub rezygnacja ze zlecenia stałego i jednorazowego
 • w celu uregulowania opłat nie są konieczne wizyty w Banku
 • to Bank pamięta o terminach płatności rachunków.

Polecenie zapłaty

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających...

Polecenie zapłaty to bezpieczny i wygodny sposób na regulowanie powtarzających się płatności, niezależnie od ich kwoty i częstotliwości. Aby korzystać z polecenia zapłaty, Klient udziela wierzycielowi, czyli wystawcy faktury, dyspozycję pobierania z rachunku bankowego należności i przekazywania ich na rachunek wierzyciela.

Dzięki temu dłużnik, czyli odbiorca usługi, nie musi pamiętać o terminie dokonania przelewu w banku lub na poczcie – to wierzyciel inicjuje transakcję dokładnie w dniu płatności, a opłaty regulowane są przez bank. Jednocześnie Klient korzystający z polecenia zapłaty posiada pełny dostęp do informacji o wydatkach ponoszonych z tytułu realizowanych w ten sposób należności.

Polecenie zapłaty może służyć m.in. opłacaniu rachunków za energię elektryczną czy gaz, składek ubezpieczenia, rat kredytów.