ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Bankowość elektroniczna

Nowoczesna i bezpieczna usługa bankowości elektronicznej umożliwia dostęp do środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym za pośrednictwem Internetu. Usługa zbudowana jest w oparciu o najnowsze technologie, pozwala to na korzystanie z bankowości elektronicznej również na urządzeniach mobilnych (np. tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Klienci indywidualni
Klienci instytucjonalni - SMS, aplikacja KLIENCI instytucjonalni - karta

Pliki do pobrania

SPECYFIKACJA DZIAŁANIA METOD AUTENTYKACJI I AUTORYZACJI W CUI OD 14.09.2019r. >>

Instrukcja tokena Maa TYCZYN 2020 >>

Instrukcja CUI Internet Detaliczny >>

CUI-konfiguracja przeglądarek >>

Sterownik do czytnika kart mikroprocesorowych >>

Podręcznik używania aplikacji SCSA >>

Dokumentacja użytkownika systemu EBP >>

Zasady bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej