ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Lokata Promocyjna Wiosenna

Lokata Promocyjna Wiosenna

Załóż Promocyjną Lokatę Wiosenną w Banku Spółdzielczym w Tyczynie i zacznij realnie zarabiać!

 1. Lokata służy do przechowywania środków pieniężnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami.
 2. Lokata przeznaczona tylko dla nowych i obecnych środków.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 27.02.2023r. do odwołania.
 4. Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach promocji oprocentowania jest wpłata lokaty w kwocie minimum 500,00 zł.
 5. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie oszczędnościowej lokaty terminowej „Lokata Promocyjna Wiosenna 6M” lub „Lokata Promocyjna Wiosenna 12 M”
 6. Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata Promocyjna Wiosenna 6M” – 4,50% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
  „Lokata Promocyjna Wiosenna 12M” – 5,50% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
 7. Okres trwania lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata Promocyjna Wiosenna 6M” – 6 miesięcy,
  „Lokata Promocyjna Wiosenna 12M” – 12 miesięcy,
 8. Lokata promocyjna jest nieodnawialna.
 9. Odsetki od lokaty promocyjnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
 10. Niedotrzymanie terminu promocyjnej lokaty skutkuje utratą prawa do odsetek.
 11. Jako potwierdzenie otwarcia Klient otrzymuje „Umowę terminowej lokaty oszczędnościowej oraz Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej w złotych”