ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie uprzejmie zawiadamia Członków Banku, iż dnia 8 kwietnia 2024r. o godz. 16:00, w siedzibie Oddziału Banku w Chmielniku odbędzie się

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik Banku Spółdzielczego w Tyczynie

obejmującej miejscowości: Chmielnik, Borówki, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka,

które oceni działalność Banku za rok 2023, zapozna się ze sprawami mającymi być przedmiotem przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu oraz czynnego udziału w dyskusji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie