ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie uprzejmie zawiadamia Członków Banku, iż dnia 25 kwietnia 2022r. o godz. 15:30, w siedzibie Oddziału Banku w Chmielniku odbędzie się

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik Banku Spółdzielczego w Tyczynie

obejmującej miejscowości: Chmielnik, Borówki, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka,

które oceni działalność Banku za rok 2021, zapozna się ze sprawami mającymi być przedmiotem które oceni działalność Banku za rok 2021, zapozna się ze sprawami mającymi być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli oraz dokona wyboru Przedstawicieli na kadencję 2022-2026.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu oraz czynnego udziału w dyskusji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie