ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zebranie Grupy Członkowskiej Tyczyn

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie uprzejmie zawiadamia Członków Banku, iż dnia 20 maja 2021r. o godz. 16:00 w siedzibie Centrali Banku w Tyczynie przy ul. Mickiewicza 6 odbędzie się Zebranie Grupy Członkowskiej Tyczyn Banku Spółdzielczego w Tyczynie
obejmującej miejscowości: Matysówka, Kielnarowa, Hermanowa, Tyczyn, Borek Stary oraz Rzeszów – Biała, Rzeszów – Budziwój oraz pozostałe miejscowości spoza Gminy Tyczyn i Gminy Chmielnik,

które oceni działalność Banku za rok 2020, zapozna się ze sprawami mającymi być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.
Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu oraz czynnego udziału w dyskusji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie