ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie uprzejmie zawiadamia Członków Banku, iż dnia 19 maja 2021r. o godz. 15:30, w siedzibie Oddziału Banku w Chmielniku odbędzie się

Zebranie Grupy Członkowskiej Chmielnik Banku Spółdzielczego w Tyczynie

obejmującej miejscowości: Chmielnik, Borówki, Wola Rafałowska, Błędowa Tyczyńska, Zabratówka,

które oceni działalność Banku za rok 2020, zapozna się ze sprawami mającymi być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli.

Spotkanie zostanie zorganizowane z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Zapraszamy do uczestnictwa w Zebraniu oraz czynnego udziału w dyskusji.

Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie