ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Wnioski RODZINA 500+ WYPRAWKA 300+ RKO oraz DZ

Wnioski RODZINA 500+ WYPRAWKA 300+ RKO oraz DZ

Klienci Banku Spółdzielczego w Tyczynie mogą złożyć wnioski:

drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu bankowości internetowej.


Informacje do Banku Spółdzielczego w Tyczynie:

  • każdy wniosek na Świadczenie należy złożyć osobno.
  • świadczenia przyznawane i wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
  • informacja o przyznaniu świadczenia wysyłana jest na adres e-mail podany we wniosku.
  • Bank zaleca zapisanie złożonego wniosku jako plik PDF na dysku swojego komputera.
  • nie jest możliwe złożenie wniosku w placówkach Banku.
  • status wysłanego wniosku można sprawdzić w zakładce „Wnioski”.
  • w przypadku odrzucenia wniosku, należy kontaktować się z ZUS.
  • Bank nie posiada informacji dotyczących przetwarzania wniosku oraz dalszej jej obsługi.
  • Bank nie weryfikuje danych podanych we wniosku.