ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zmiana w usłudze 3D Secure i realizacji transakcji kartami w Internecie

Realizacja transakcji internetowych kartami płatniczymi Banku Spółdzielczego w Tyczynie odbywa się z wykorzystaniem zabezpieczeń w postaci usługi 3D Secure.

Informujemy, że od stycznia 2021 r. wchodzi w życie zmiana przepisów prawa, która wymusza modyfikację usługi 3D Secure. Obecnie funkcjonująca wersja 3D Secure zostanie dostosowana tak, aby spełniać wymogi dotyczące silnego uwierzytelniania transakcji wynikające z Dyrektywy PSD2.

Od początku 2021 roku mogą być wymagane przez akceptantów dwa czynniki uwierzytelnienia. W związku z tym Klienci są zobligowani zdefiniować dodatkowo kod PIN, aby realizować transakcje z zabezpieczeniem 3D Secure. W przypadku, gdy Klient nie ustali własnego kodu PIN do transakcji internetowych w Kartosferze, po 1.01.2021 transakcja może nie zostać uwierzytelniona a tym samym będzie nieskuteczna.

W obecnej chwili każdy Klient otrzymujący nową kartę płatniczą ma domyślnie włączoną usługę 3D Secure z jednym czynnikiem uwierzytelnienia tj. hasłem 3D Secure . Aktywacja drugiego czynnika (PIN‑u) jest możliwa po zalogowaniu się do portalu Kartosfera. W zakładce „3D Secure”, można ustawić Kod PIN 3D Secure do transakcji internetowych. Kod będzie ustalany przez Klienta jednorazowo i skutkować będzie dla wszystkich posiadanych oraz wydanych w przyszłości kart.

W celu aktywowania w/w zabezpieczeń 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w placówce sprzedażowej Banku aktualnego numeru telefonu komórkowego, na który będą wysyłane Hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

W celu zarejestrowania się w portalu kartowym Klient powinien:

  • wejść na stronę internetową portalu kartowego: www.kartosfera.pl
  • podać numer PESEL;
  • wpisać otrzymane na numer telefonu komórkowego hasło do pierwszego zalogowania się  w portalu kartowym.

Jeżeli Klient powyższe czynności ma już za sobą, aby móc wykonywać płatności kartą w internecie po 01.01.2021, powinien ustalić w portalu Kartosfera kod PIN do transakcji internetowych, zgodnie z załączoną poniżej instrukcją. Załączamy również sposób postępowania podczas dwuskładnikowej autoryzacji operacji kartą w internecie.

Dodatkowe zabezpieczenie, które wynika z wymogów nadzorczych instytucji finansowych przyczyni się do wzrostu  bezpieczeństwa transakcji oraz Państwa zadowolenia z naszych usług. W razie jakichkolwiek pytań nasi pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.

Instrukcja nadania kodu PIN do transakcji internetowych

Instrukcja dwuskładnikowej autoryzacji