ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Zmiana Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych

Uprzejmie informujemy, że 01.10.2022 r. zmianie ulegnie Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych (zwany dalej Regulaminem). Treść nowego Regulaminu jest dostępna w placówkach naszego Banku.

Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany wprowadzone w wyżej wymienionym Regulaminie, mają Państwo możliwość złożenia do Banku stosownego oświadczenia, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego wejście w życie zmian, tj. do 31.09.2022 r. Brak złożenia pisemnego oświadczenia o braku zgody lub sprzeciwie do wprowadzonych zmian przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zmiany.