ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Zmiana oprocentowania lokat terminowych

Zmiana oprocentowania lokat terminowych

Bank Spółdzielczy w Tyczynie uprzejmie informuje, że od 01 czerwca 2022 roku zmianie ulegną stawki oprocentowania produktów depozytowych. Zmiana polega na podwyższeniu oprocentowania lokat Standard oraz Lokaty Wiosennej.

Szczegóły zmienionej oferty znajdą Państwo w Tabeli oprocentowania dostępnej w placówkach Banku.