ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku

Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, Zrzeszenia BPS/SGB i firm informatycznych.

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie i nakłaniać Cię do:

• przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,

• podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości),

• zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk/TeamViewer),

• wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie. PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj Bank dzwoniąc pod numer (017) 22 19 210, (017) 22 19 512.