ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Rozszerzenie funkcjonalności systemu bankowości internetowej

Bank Spółdzielczy w Tyczynie rozszerzył funkcjonalność systemu bankowości internetowej i umożliwił Klientom banku zdalną realizację wielu spraw, z którymi dotychczas trzeba było udać się osobiście do placówki banku. Wnioski cyfrowe umożliwią naszym klientom:

  1. Zmiana limitów karty;
  2. Aktywacja karty płatniczej;
  3. Zmiana sposobu dostarczenia wyciągu;
  4. Wniosek o odroczenie spłat rat kredytowych;
  5. Zmiana danych osobowych;
  6. Zablokowanie/ cofniecie dostępu użytkownika do usług bankowości elektronicznej przez posiadacza rachunku;
  7. Dodatkowy inny wniosek z załącznikiem;
  8. Dokonanie/ odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości;
  9. Zmiana środka dostępu.