ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Promocyjne Lokaty Wakacyjne

Promocyjne Lokaty Wakacyjne

Załóż Lokatę Wakacyjną w Banku Spółdzielczym w Tyczynie i zacznij realnie zarabiać!

Warunki korzystania z lokaty oszczędnościowej:

 1. Lokata służy do przechowywania środków pieniężnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami.
 2. Promocja obowiązuje od dnia 01.06.2022 r. do odwołania.
 3. Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach promocji oprocentowania jest wpłata lokaty w kwocie minimum 500,00 zł.
 4. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie oszczędnościowej lokaty terminowej „Promocyjna Lokata Wakacyjna”
 5. Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi:
  3,00% według zmiennej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym dla lokaty na 6 miesięcy,
  3,50% według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym dla lokaty na 9 miesięcy,
 6. Lokaty promocyjne są nieodnawialne.
 7. Odsetki od lokaty promocyjnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
 8. Niedotrzymanie terminu promocyjnej lokaty skutkuje utratą prawa do odsetek.
 9. Jako potwierdzenie otwarcia Klient otrzymuje „Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej w złotych”.