ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Lokata na Lato!

Lokata na Lato!

Załóż Lokatę na Lato w Banku Spółdzielczym w Tyczynie i zacznij realnie zarabiać!

 1. Lokata służy do przechowywania środków pieniężnych, mogą z niej skorzystać wyłącznie osoby fizyczne o pełnej zdolności do czynności prawnych będące rezydentami.
 2. Lokata przeznaczona tylko dla nowych i obecnych środków.
 3. Promocja obowiązuje od dnia 01.08.2022 r. do odwołania.
 4. Warunkiem skorzystania z oferowanego w ramach promocji oprocentowania jest wpłata lokaty w kwocie minimum 500,00 zł.
 5. Otwarcie rachunku lokaty następuje po zawarciu Umowy pomiędzy Bankiem i osobą występującą o otwarcie oszczędnościowej lokaty terminowej „Lokata na Lato 6M” lub „Lokata na Lato 12 M”
 6. Oprocentowanie lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata na Lato 6M” – 4,50% według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
  „Lokata na Lato 12M” – 5,50% według stałej stopy procentowej, określanej w stosunku rocznym.
 7. Okres trwania lokaty promocyjnej wynosi:
  „Lokata na Lato 6M” – 6 miesięcy,
  „Lokata na Lato 12M” – 12 miesięcy.
 8. Lokata promocyjna jest nieodnawialna.
 9. Odsetki od lokaty promocyjnej podlegają kapitalizacji po upływie okresu umownego.
 10. Niedotrzymanie terminu promocyjnej lokaty skutkuje utratą prawa do odsetek.
 11. Jako potwierdzenie otwarcia Klient otrzymuje „Potwierdzenie otwarcia lokaty oszczędnościowej w złotych”