ul. Mickiewicza 6
36-020 Tyczyn

Aktualności

Komunikat dotyczący III Oddziału

Uprzejmie informujemy, że w związku z reorganizacją sieci sprzedaży z dniem 01.03.2021r. Oddział przy ul. Mickiewicza 12 w Rzeszowie będzie zamknięty.

Wszystkie sprawy związane z obsługą bankową prowadzić będą pozostałe Placówki Banku w Rzeszowie:

Dodatkowo zachęcamy do korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do Banku:

– bankowość elektroniczna – http://bstyczyn.pl/bankowosc-elektroniczna/
– bankomatów dostępnych 24/7 Zarząd Banku Spółdzielczego w Tyczynie